Electronics bahagi ng mga catalog Transceivers

Electronic partsCategoryDescription
MAX232EPakikipag-usap15kV ESD-Protected, RS-232 Transceivers
MAX232ECPEPakikipag-usap15kV ESD-Protected, RS-232 Transceivers
MAX232ECSEPakikipag-usap15kV ESD-Protected, RS-232 Transceivers
MAX232ECWEPakikipag-usap15kV ESD-Protected, RS-232 Transceivers
MAX232EEPEPakikipag-usap15kV ESD-Protected, RS-232 Transceivers
MAX232EESEPakikipag-usap15kV ESD-Protected, RS-232 Transceivers
MAX232EEWEPakikipag-usap15kV ESD-Protected, RS-232 Transceivers
74FCT162952ATPACTPakikipag-usap16-Bit Registered Transceivers
74FCT162952BTPVCTPakikipag-usap16-Bit Registered Transceivers
74FCT162952ETPACTPakikipag-usap16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162952BTPVCPakikipag-usap16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162952ETPVCPakikipag-usap16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162952TPakikipag-usap16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162952TSSOPPakikipag-usap16-Bit Registered Transceivers
74FCT162646ATPACTPakikipag-usap16-Bit Registered Transceivers
74FCT162646ATPVCTPakikipag-usap16-Bit Registered Transceivers
74FCT162646CTPACTPakikipag-usap16-Bit Registered Transceivers
74FCT162646CTPVCTPakikipag-usap16-Bit Registered Transceivers
74FCT162646ETPACTPakikipag-usap16-Bit Registered Transceivers
74FCT162646ETPVCTPakikipag-usap16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162646ATPVCPakikipag-usap16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162646CTPVCPakikipag-usap16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162646ETPVCPakikipag-usap16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162646TPakikipag-usap16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162646TSSOPPakikipag-usap16-Bit Registered Transceivers
CY74FCT162646TTSSOPPakikipag-usap16-Bit Registered Transceivers
MAX3050Pakikipag-usapFault-Protected, 2Mbps, Supply Current Transceivers
MAX3050ASAPakikipag-usapFault-Protected, 2Mbps, Supply Current Transceivers
MAX3050-MAX3057Pakikipag-usapFault-Protected, 2Mbps, Supply Current Transceivers
MAX3054Pakikipag-usapFault-Protected/Tolerant Transceivers In-Car Applications