Electronics bahagi ng mga catalog Digital Crosspoint Lilipat

Electronic partsCategoryDescription
TMS320C6411Pakikipag-usapFIXED POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
TMS320C6411AGLZPakikipag-usapFIXED POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
TMS320C6411AZLZPakikipag-usapFIXED POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
TMS320C6411GLZPakikipag-usapFIXED POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
TMS320C6411ZLZPakikipag-usapFIXED POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
TMS320C6414Pakikipag-usapFIXED-POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
TMS320C6414TPakikipag-usapFIXED-POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
TMS320C6415Pakikipag-usapFIXED-POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
TMS320C6415TPakikipag-usapFIXED-POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
TMS320C6416Pakikipag-usapFIXED-POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
TMS320C6416TPakikipag-usapFIXED-POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
LM75Pakikipag-usapDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
LM75CIM-3Pakikipag-usapDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
LM75CIM-5Pakikipag-usapDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
LM75CIMM-3Pakikipag-usapDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
LM75CIMM-5Pakikipag-usapDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
LM75CIMMX-3Pakikipag-usapDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
LM75CIMMX-5Pakikipag-usapDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
LM75CIMX-3Pakikipag-usapDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
LM75CIMX-5Pakikipag-usapDigital Temperature Sensor Thermal WATCHDOG with Two-Wire Interface
TC7106APakikipag-usap3-1/2 Digit Analog-to-Digital Converters
TC7106ACPLPakikipag-usap3-1/2 Digit Analog-to-Digital Converters
TC7106AIJLPakikipag-usap3-1/2 Digit Analog-to-Digital Converters
DAC0800LCNPakikipag-usap8-Bit Digital-to-Analog Converters
ADS1100Pakikipag-usapSelf-Calibrating, 16-Bit ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS1100IDBVRPakikipag-usapSelf-Calibrating, 16-Bit ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS1100IDBVTPakikipag-usapSelf-Calibrating, 16-Bit ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS1110Pakikipag-usap16-Bit ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER with Onboard Reference
ADS1110A0IDBVRPakikipag-usap16-Bit ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER with Onboard Reference
ADS1110A0IDBVTPakikipag-usap16-Bit ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER with Onboard Reference