Electronics bahagi ng mga catalog Codec

Electronic partsCategoryDescription
MT8950Pakikipag-usapISO-CMOS ST-BUS FAMILY Data Codec
MT8950ACPakikipag-usapISO-CMOS ST-BUS FAMILY Data Codec
MT8960Pakikipag-usapISO2-CMOS Integrated Filter Codec
MT8961Pakikipag-usapISO2-CMOS Integrated Filter Codec
MT8962Pakikipag-usapISO2-CMOS Integrated Filter Codec
MT8963Pakikipag-usapISO2-CMOS Integrated Filter Codec
MT8963AEPakikipag-usapIntegrated Filter Codec
MT8964Pakikipag-usapISO2-CMOS Integrated Filter Codec
MT8965Pakikipag-usapIntegrated Filter Codec
MT8965ACPakikipag-usapISO2-CMOS Integrated Filter Codec
MT8965AEPakikipag-usapISO2-CMOS Integrated Filter Codec
MT8966Pakikipag-usapIntegrated Filter Codec
MT8967ASPakikipag-usapISO2-CMOS Integrated Filter Codec
I5216Pakikipag-usapMINUTE VOICE RECORD/PLAYBACK SYSTEM WITH INTEGRATED CODEC
I5216EPakikipag-usapMINUTE VOICE RECORD/PLAYBACK SYSTEM WITH INTEGRATED CODEC
I5216EDPakikipag-usapMINUTE VOICE RECORD/PLAYBACK SYSTEM WITH INTEGRATED CODEC
I5216EIPakikipag-usapMINUTE VOICE RECORD/PLAYBACK SYSTEM WITH INTEGRATED CODEC
I5216PPakikipag-usapMINUTE VOICE RECORD/PLAYBACK SYSTEM WITH INTEGRATED CODEC
I5216SPakikipag-usapMINUTE VOICE RECORD/PLAYBACK SYSTEM WITH INTEGRATED CODEC
I5216SDPakikipag-usapMINUTE VOICE RECORD/PLAYBACK SYSTEM WITH INTEGRATED CODEC
I5216SIPakikipag-usapMINUTE VOICE RECORD/PLAYBACK SYSTEM WITH INTEGRATED CODEC
I5216XPakikipag-usapMINUTE VOICE RECORD/PLAYBACK SYSTEM WITH INTEGRATED CODEC
MC145537Pakikipag-usapMC14LC5540 ADPCM Codec Evaluation
MC145537EVKPakikipag-usapMC14LC5540 ADPCM Codec Evaluation
MC14LC5480Pakikipag-usapCodec-Filter
MC14LC5480DWPakikipag-usapCodec-Filter
MC14LC5480PPakikipag-usapCodec-Filter
MC14LC5480SDPakikipag-usapCodec-Filter
MC14LC5540Pakikipag-usapADPCM Codec
MC14LC5540DWPakikipag-usapADPCM Codec