Electronics bahagi ng mga catalog Mababang-bilis na modem

Electronic partsCategoryDescription
UCC27321Pakikipag-usapSINGLE HIGH SPEED SIDE MOSFET DRIVER WITH ENABLE
UCC27321DPakikipag-usapSINGLE HIGH SPEED SIDE MOSFET DRIVER WITH ENABLE
UCC27321DGNPakikipag-usapSINGLE HIGH SPEED SIDE MOSFET DRIVER WITH ENABLE
UCC27321PPakikipag-usapSINGLE HIGH SPEED SIDE MOSFET DRIVER WITH ENABLE
UCC27322Pakikipag-usapSINGLE HIGH SPEED SIDE MOSFET DRIVER WITH ENABLE
UCC27322DPakikipag-usapSINGLE HIGH SPEED SIDE MOSFET DRIVER WITH ENABLE
UCC27322DGNPakikipag-usapSINGLE HIGH SPEED SIDE MOSFET DRIVER WITH ENABLE
UCC27322PPakikipag-usapSINGLE HIGH SPEED SIDE MOSFET DRIVER WITH ENABLE
UCC27323Pakikipag-usapDUAL PEAK HIGH SPEED LOW-SIDE POWER MOSFET DRIVERS
UCC27323DPakikipag-usapDUAL PEAK HIGH SPEED LOW-SIDE POWER MOSFET DRIVERS
UCC27323DGNPakikipag-usapDUAL PEAK HIGH SPEED LOW-SIDE POWER MOSFET DRIVERS
UCC27323PPakikipag-usapDUAL PEAK HIGH SPEED LOW-SIDE POWER MOSFET DRIVERS
UCC27324Pakikipag-usapDUAL PEAK HIGH SPEED LOW-SIDE POWER MOSFET DRIVERS
UCC27324DPakikipag-usapDUAL PEAK HIGH SPEED LOW-SIDE POWER MOSFET DRIVERS
UCC27324DGNPakikipag-usapDUAL PEAK HIGH SPEED LOW-SIDE POWER MOSFET DRIVERS
UCC27324PPakikipag-usapDUAL PEAK HIGH SPEED LOW-SIDE POWER MOSFET DRIVERS
UCC27325Pakikipag-usapDUAL PEAK HIGH SPEED LOW-SIDE POWER MOSFET DRIVERS
UCC27325DPakikipag-usapDUAL PEAK HIGH SPEED LOW-SIDE POWER MOSFET DRIVERS
UCC27325DGNPakikipag-usapDUAL PEAK HIGH SPEED LOW-SIDE POWER MOSFET DRIVERS
UCC27325PPakikipag-usapDUAL PEAK HIGH SPEED LOW-SIDE POWER MOSFET DRIVERS
HM6264APakikipag-usap8192-word 8-bit High Speed CMOS Static
HM6264FP-10Pakikipag-usap8192-word 8-bit High Speed CMOS Static
HM6264FP-12Pakikipag-usap8192-word 8-bit High Speed CMOS Static
HM6264FP-15Pakikipag-usap8192-word 8-bit High Speed CMOS Static
HM6264LFP-10Pakikipag-usap8192-word 8-bit High Speed CMOS Static
HM6264LFP-10LPakikipag-usap8192-word 8-bit High Speed CMOS Static
HM6264LFP-12Pakikipag-usap8192-word 8-bit High Speed CMOS Static
HM6264LFP-12LPakikipag-usap8192-word 8-bit High Speed CMOS Static
HM6264LFP-15Pakikipag-usap8192-word 8-bit High Speed CMOS Static
HM6264LFP-15LPakikipag-usap8192-word 8-bit High Speed CMOS Static