Electronics bahagi ng mga catalog Mataas na Bilis ng modem

Electronic partsCategoryDescription
MAX2320Pakikipag-usapAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2320EUPPakikipag-usapAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2321Pakikipag-usapAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2321EUPPakikipag-usapAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2322Pakikipag-usapAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2322EUPPakikipag-usapAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2324Pakikipag-usapAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2324EUPPakikipag-usapAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2325Pakikipag-usapAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2326Pakikipag-usapAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2326EUPPakikipag-usapAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2327Pakikipag-usapAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2327EUPPakikipag-usapAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
GAL20V8Pakikipag-usapHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-10LIPakikipag-usapHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-10LJPakikipag-usapHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-10LJIPakikipag-usapHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-10LPIPakikipag-usapHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15LJPakikipag-usapHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15LJIPakikipag-usapHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15LPPakikipag-usapHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15LPIPakikipag-usapHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15QJPakikipag-usapHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15QPPakikipag-usapHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-20QJIPakikipag-usapHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-20QPIPakikipag-usapHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-25LJPakikipag-usapHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-25LJIPakikipag-usapHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-25LPPakikipag-usapHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-25LPIPakikipag-usapHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic