Electronics bahagi ng mga catalog Orasan Pamamahagi

Electronic partsCategoryDescription
MC12439Timing circuitHIGH FREQUENCY CLOCK GENERATOR
MC12439FNTiming circuitHIGH FREQUENCY CLOCK GENERATOR
NBC12439Timing circuitProgrammable Synthesized Clock Generator
NBC12439FATiming circuitProgrammable Synthesized Clock Generator
NBC12439FAR2Timing circuitProgrammable Synthesized Clock Generator
NBC12439FNTiming circuitProgrammable Synthesized Clock Generator
NBC12439FNR2Timing circuitProgrammable Synthesized Clock Generator
GTLP6C816Timing circuitGTLP-to-TTL Clock Driver
GTLP6C816ATiming circuitLVTTL-to-GTLP Clock Driver
GTLP6C816AMTCTiming circuitLVTTL-to-GTLP Clock Driver
GTLP6C816MTCTiming circuitGTLP-to-TTL Clock Driver
GTLP6C817Timing circuitDrive GTLP-to-LVTTL Clock Driver
GTLP6C817MTCTiming circuitDrive GTLP-to-LVTTL Clock Driver
MSM6542-01Timing circuitREAL TIME CLOCK WITH PERIODIC ALARM OUTPUT
MSM6542-02Timing circuitREAL TIME CLOCK WITH PERIODIC ALARM OUTPUT
MSM6542-03Timing circuitREAL TIME CLOCK WITH PERIODIC ALARM OUTPUT
CDCR83Timing circuitDIRECT RAMBUS CLOCK GENERATOR
CDCR83DBQTiming circuitDIRECT RAMBUS CLOCK GENERATOR
ICM7170Timing circuitMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
ICM7170AIBGTiming circuitMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
ICM7170AIDGTiming circuitMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
ICM7170AIPGTiming circuitMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
ICM7170AMDGTiming circuitMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
ICM7170IBGTiming circuitMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
ICM7170IDGTiming circuitMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
ICM7170IPGTiming circuitMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
ICM7170MDGTiming circuitMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
MC54-74HC273ATiming circuitOctal Flip-Flop with Common Clock Reset
MC74HC273Timing circuitOctal Flip-Flop with Common Clock Reset
MC74HC273ADTTiming circuitOctal Flip-Flop with Common Clock Reset