Electronics bahagi ng mga catalog Mga Crystal Oscillators sa mataas na katumpakan

Electronic partsCategoryDescription
MAX2320Timing circuitAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2320EUPTiming circuitAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2321Timing circuitAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2321EUPTiming circuitAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2322Timing circuitAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2322EUPTiming circuitAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2324Timing circuitAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2324EUPTiming circuitAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2325Timing circuitAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2326Timing circuitAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2326EUPTiming circuitAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2327Timing circuitAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2327EUPTiming circuitAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
GAL20V8Timing circuitHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-10LITiming circuitHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-10LJTiming circuitHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-10LJITiming circuitHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-10LPITiming circuitHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15LJTiming circuitHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15LJITiming circuitHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15LPTiming circuitHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15LPITiming circuitHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15QJTiming circuitHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15QPTiming circuitHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-20QJITiming circuitHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-20QPITiming circuitHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-25LJTiming circuitHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-25LJITiming circuitHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-25LPTiming circuitHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-25LPITiming circuitHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic