Electronics bahagi ng mga catalog May kakayahang maburang PLD

Electronic partsCategoryDescription
NTE2732AFPGAIntegrated Circuit NMOS Erasable PROM
NTE2764FPGAIntegrated Circuit NMOS, Erasable EPROM, 200ns
PALCE20V8-10DMBFPGAFlash Erasable, Reprogrammable CMOS Device
PALCE20V8-10JCFPGAFlash Erasable, Reprogrammable CMOS Device
PALCE20V8-10JIFPGAFlash Erasable, Reprogrammable CMOS Device
PALCE20V8-10LMBFPGAFlash Erasable, Reprogrammable CMOS Device
PALCE20V8-10PCFPGAFlash Erasable, Reprogrammable CMOS Device
PALCE20V8-10PIFPGAFlash Erasable, Reprogrammable CMOS Device
PALCE20V8-10QCFPGAFlash Erasable, Reprogrammable CMOS Device
PALCE20V8-15DMBFPGAFlash Erasable, Reprogrammable CMOS Device
PALCE20V8-15JCFPGAFlash Erasable, Reprogrammable CMOS Device
PALCE20V8-15JIFPGAFlash Erasable, Reprogrammable CMOS Device
PALCE20V8-15LMBFPGAFlash Erasable, Reprogrammable CMOS Device
PALCE20V8-15PCFPGAFlash Erasable, Reprogrammable CMOS Device
PALCE20V8-15PIFPGAFlash Erasable, Reprogrammable CMOS Device
PALCE20V8-15QCFPGAFlash Erasable, Reprogrammable CMOS Device
PALCE20V8-15QIFPGAFlash Erasable, Reprogrammable CMOS Device
PALCE20V8-25DMBFPGAFlash Erasable, Reprogrammable CMOS Device
PALCE20V8-25JCFPGAFlash Erasable, Reprogrammable CMOS Device
PALCE20V8-25JIFPGAFlash Erasable, Reprogrammable CMOS Device
PALCE20V8-25LMBFPGAFlash Erasable, Reprogrammable CMOS Device
PALCE20V8-25PCFPGAFlash Erasable, Reprogrammable CMOS Device
PALCE20V8-25PIFPGAFlash Erasable, Reprogrammable CMOS Device
PALCE20V8-25QCFPGAFlash Erasable, Reprogrammable CMOS Device
PALCE20V8-25QIFPGAFlash Erasable, Reprogrammable CMOS Device
PALCE20V8-5JCFPGAFlash Erasable, Reprogrammable CMOS Device
PALCE20V8-7JCFPGAFlash Erasable, Reprogrammable CMOS Device
PALCE20V8-7PCFPGAFlash Erasable, Reprogrammable CMOS Device
NM93C66EMFPGAElectrically Erasable Programmable Memories
NM93C66ENFPGAElectrically Erasable Programmable Memories